Affärscoach - Umeå Biotech Incubator

Vi söker dig som älskar att bygga människor och företag, men är nöjd med att stå bredvid och se andra lyckas. Umeå Biotech Incubator (UBI) är en spetsinkubator som stöttar affärsidéer inom life science med fokus på biomedicinska produkter som läkemedel och diagnostik. Vi är i dag en av Sveriges bästa inkubatorer inom vårt område, men vill inte stanna vid det.

Hur ser din arbetsdag ut?
Som affärscoach är din huvuduppgift att hjälpa idébärare att testa och utveckla sina affärsidéer för att på sikt kunna bygga tillväxtbolag. Det gör du genom att ställa frågor, ta kontakt med experter och hjälpa innovatören att ta fram strategier och planer. Du ansvarar för mellan fem och åtta parallella inkubatorcase med varierande komplexitet och storlek samt beroende på hur långt de har kommit i sin utveckling. Du och en kollega ansvarar tillsammans för de case som befinner sig i de sena inkubatorfaserna – ett stadium där fokus ligger på att förbereda och genomföra kapitalanskaffning och att växa. Under denna fas paketerar ni ihop all data som har kommit fram under verifieringsfaserna till ett investeringserbjudande inför lansering på marknaden. Det vill säga kapital-växa-fasen.

För de antagna inkubatorcasen/bolagen skapas individuella aktivitetsplaner som är kopplade till budget med tydliga milstolpar. Du och de övriga affärscoacherna har daglig kontakt, inte minst för att utveckla UBI:s inkubationsprocesser för att diskutera och hitta lösningar på framtida utmaningar och utveckling generellt. Dina arbetsdagar kommer att vara varierande och innehållet beror på inkubatorcasens/bolagens individuella behov av stöd. Ditt arbete är fritt och du styr själv din planering med syftet att nå både innovatörens som UBI:s mål. Du vill bygga bolag, men är nöjd med att vara den som coachar och se andra att lyckas.

Vem trivs här?
Vi söker dig som älskar att bygga människor och företag och är nöjd med att vara den som coachar och ser andra lyckas. Du har erfarenhet av affärsutveckling och förståelse för processerna som för ett bolag framåtsamt av genomförande av kapitalanskaffning. Kanske har du erfarenhet av en börsintroduktion eller varit med och byggt ett bolag och sett både framgångar och mindre lyckade satsningar. Kanske har du själv varit med i ett startupbolag? Du förstår betydelsen av nätverk och använder dig aktivt av det. Du behöver inte vara disputerad men bör ha en förståelse för branschen och life scienceområdet.

Dina kollegor, det vill säga vd, tre affärscoacher, en community- och labbansvarig, en kommunikationsansvarig och en ekonom är ett bra team som brinner för att bygga bolag och att hjälpa affärsidéerna framåt. De har höga ambitioner, diskuterar högt och lågt med ett sunt ifrågasättande och med en positiv grundsyn. Placeringen för tjänsten är i Umeå. Kanske är du redan bosatt här eller är en blivande Umeåbo. Känner du igen dig?

Företaget
Umeå Biotech Incubator (UBI) är en spetsinkubator som utvärderar och stöttar affärsidéer inom livsvetenskaperna, med huvudfokus på läkemedel och diagnostik. Vi ägs av Umeå universitets holding, Umeå kommunföretag, Region Västerbotten och SLU Holding. Vi är i dag en av Sveriges bästa inkubatorer inom vårt område, men vi vill sätta nya standarder även internationellt. Vi är ett motiverat team som brinner för att bygga bolag och att hjälpa affärsidéerna framåt. Hos oss har vi höga ambitioner och högt i tak och vi sporrar varandra genom konstruktiv kritik och sunt ifrågasättande, baserat i en positiv grundsyn.

 

Här är några länkar till artiklar som kan vara intressant att ta del av från DI och Nordic Life Science

https://news.ubi.se/pressreleases/umeaa-biotech-incubator-utsedda-till-europas-mest-innovativa-inkubator-foer-bioteknik-3081769

https://news.ubi.se/pressreleases/umeaa-biotech-incubators-vd-nominerad-i-global-taevling-3049932

Intresserad?

Du är välkommen med din ansökan så snart som möjligt men senast den 2 maj. Har du frågor kontakta rekryteringskonsult Marlene Vikström på 070-420 85 00

 

Annonsering avslutad