Affärscoach- Umeå Biotech Incubator

Vi söker dig som älskar att bygga människor och företag, men är nöjd med att stå bredvid och se andra lyckas. Umeå Biotech Incubator (UBI) är en spetsinkubator som stöttar affärsidéer inom life science med fokus på biomedicinska produkter som läkemedel och diagnostik. Vi är idag en av Sveriges bästa inkubatorer inom vårt område, men vill inte stanna vid det.

Hur ser din arbetsdag ut?
Som affärscoach är din huvuduppgift att hjälpa idébärare att testa och utveckla sina affärsidéer för att på sikt kunna bygga tillväxtbolag. Det gör du genom att ställa frågor, ta kontakt med experter och hjälper innovatören att ta fram strategier och planer. Du ansvarar för mellan fem till åtta parallella inkubatorcase med varierande komplexitet, storlek och hur långt de har kommit i utvecklingen. Du tillsammans med en kollega ansvarar för de case som befinner sig i de tidiga inkubatorfaserna vilket är: utvärderingsfas – där idébäraren presenterar idén för UBI och där man säkerställer ett antal kriterier för att bli antagen. Sedan går processen vidare till ett antal verifieringsfaser där det sker teknisk-, marknad-, behov-, regelverk-, patent-, finansieringsverifieringar med målet att ta fram ett nystartat företag som är investeringsredo. För de antagna inkubatorcasen/bolagen skapas individuella aktivitetsplaner som är kopplade till budget med tydliga milstolpar.Kapitalanskaffnings- och Växafasen är efterföljande faser som man i denna roll inte har ansvar för. Du tillsammans med de övriga affärscoacherna kommer att ha daglig kontakt, inte minst för att utveckla UBIs alla inkubationsprocesser för att diskutera och hitta lösningar på framtida utmaningar och utveckling generellt. Dina arbetsdagar kommer att vara varierande och innehållet beror på inkubatorcasens/bolagens individuella behov av stöd. Ditt arbete är fritt och du styr själv din planering med syftet att nå både innovatörens- som UBI:s mål.

Vem trivs här?
Vi söker dig som älskar att bygga människor och företag. Du behöver inte vara disputerad men bör ha en förståelse för branschen och life science området. Kanske har du erfarenhet av att bygga bolag och har sett både framgångar och mindre lyckade satsningar och kanske har du själv varit med i ett start-up bolag? Eller så har du testat den akademiska vägen och insett att du är mer en generalist än en specialist. Du har förstår betydelsen av nätverk och använder dig aktivt av det. Du är driven att ta reda på saker, intervjua och vara nyfiken för att därigenom bygga framtidsplaner utifrån rätt grund. Du är en klippa på att granska, och har förmågan att se vad som krävs för att komma vidare mot målet. Du vill bygga bolag, men är nöjd med att vara den som coachar och se andra att lyckas. Dina kollegor, det vill säga VD, tre affärscoacher, en lab. ingenjör, en kommunikatör och en ekonom är ett bra team som brinner för att bygga bolag och att hjälpa affärsidéerna framåt. De har höga ambitioner, diskuterar högt och lågt med ett sunt ifrågasättande och med en positiv grundsyn. 

Känner du igen dig?
Placeringen för tjänsten är i Umeå. Kanske är du redan bosatt här eller en blivande Umeåbo. Företaget Umeå Biotech Incubator (UBI) är en spetsinkubator som utvärderar och stöttar affärsidéer inom livsvetenskaperna, med huvudfokus på läkemedel och diagnostik. Vi ägs av Umeå universitets holding, Umeå kommunföretag, Region Västerbotten och SLU holding. Vi är i dag en av Sveriges bästa inkubatorer inom vårt område, men vi vill sätta nya standarder även internationellt. Vi är ett motiverat team som brinner för att bygga bolag och att hjälpa affärsidéerna framåt. Hos oss har vi höga ambitioner och högt i tak och vi sporrar varandra genom konstruktiv kritik och sunt ifrågasättande baserat i en positiv grundsyn.

Här är några länkar till artiklar som kan vara intressant att ta del av från DI och Nordic Life Science 

https://www.di.se/nyheter/biotech-boom-i-norr-det-ar-i-umea-det-hander/

https://nordiclifescience.org/thinking-outside-the-box-in-umea/

Intresserad?
Du är välkommen med din ansökan så snart som möjligt men senast den 24/2. Har du frågor kontakta rekryteringskonsult Marlene Vikström 070 420 85 00

Annonsering avslutad