Det finns många goda skäl att jobba med oss – du kan bli ett av dem!

Du kommer till en arbetsplats där vi är personliga och omtänksamma både om människor och miljö. Vi är modiga – vi går vår egen väg och gör alltid det vi tror på. För att utvecklas och fortsätta lyckas behöver vi fler duktiga medarbetare. 

 

Vi söker inom Mark & Anläggning:

Arbetsledare 

Som arbetsledare hos oss har du en central roll tillsammans med platschefer, markarbetare och maskinförare där du ansvarar för logistiken i de projekt vi utför. Du sköter den dagliga planeringen samt leder och fördelar arbetet i projekten.

Platschef 

Du driver entreprenadprojekt från färdigt kontrakt till överlämnande till kund. Det innebär att du ansvarar för planering av resurser, tidplaner och produktionen, med fokus på KMA, struktur och ekonomi så uppföljning är en viktig del i arbetet.

Markarbetare/ Yrkesarbetare

Du som markarbetare arbetar i små och stora projekt tillsammans med våra arbetsledare, platschefer, mättekniker, andra markarbetare samt maskinförare. Projekten är varierande och omfattar olika typer av mark och anläggningsarbeten så som VA, Vägar, gator, grundläggningar. 

 

Om oss

Yrkesstolta nog att i alla lägen göra det bästa. Modiga nog att tänka och föreslå nytt. Omtänksamma om människor och miljö. Så vill vi att alltid vara. Det är vårt löfte till oss själva, och framförallt till dig som kund.

Vår entreprenörsanda finns i blodet. I vår företagskultur. Det var med den förmågan att se möjligheter och förstå vikten av synergieffekter som allt började för över 60 år sedan. Och det var så det lilla familjeägda företaget lyckades växa till en lönsam och stabil koncern med flera framgångsrika bolag.  

Nu drivs koncernen i samma anda under den tredje generationens ledning.  Vi strävar efter att finna nya helhetslösningar som förenklar din hantering och ger dig bättre totalekonomi. Det gör oss till en än mer effektiv, pålitlig och kompetent partner, något som vi tror att du uppskattar. 

Moderbolaget i koncernen är Kaj Johansson Gruppen AB. Som helägt dotterbolag ingår Kaj Johansson Åkeri AB liksom Allmiljö AB och Kaj Johansson Fastighet AB. Koncernen är även delägare i Wendenes AB, Balsjö Maskin AB och Umeå Makadam AB.

Vår bas är Umeå med en radie av ungefär trettio mil, men vi utför uppdrag över hela Norrland. Inom koncernen har vi drygt 200 medarbetare. Vårt huvudkontor ligger i egna lokaler i Vännäsby som förutom kontor även inrymmer verkstad, personalutrymmen och lagerbyggnader. Vi har även ett kontor på Magneten, beläget på Västerslätt i Umeå. Sedan 2012 är vi också delägare i fastighetsbolaget Lerstenen Parken AB som äger Umestan Företagspark på gamla I20-området i Umeå.

 

Affärsidé

Kaj Johansson Gruppen AB skall vara ett flexibelt transport-, miljö- och entreprenadföretag som erbjuder helhetslösningar för såväl offentliga som privata kunder. Våra tjänster är kundanpassade med inriktning på hög kvalitet och service och våra åtaganden utförs med minsta möjliga miljöpåverkan på ett trafiksäkert sätt.

http://www.kajs.se/