Om mig

Jag är senior rekryteringskonsult
med flera års erfarenhet av
rekryteringsarbete inom olika
branscher 
och på olika nivåer.
Allt från 
medarbetare,  specialister och chefer

Marlene Vikström - Vikström rekrytering

Under mina 10 år som rekryteringskonsult har jag skaffat mig god insikt inom personbedömning och olika organisationer och dess arbetsflöden. Jag har stor erfarenhet i hur organisationer och ledarskap påverkar individer och deras prestationer och det är något jag fokuserar på vid tillsättningar av tjänster.

Jag har uppdrag vid internationella- nationella assessmentcenter på ledarnivå som stärker min kunskap i personbedömning och inte minst, gör att jag blir vass på integrering av personbedömningsdata.

Under mina år i branschen har jag hunnit skaffa mig ett brett kontaktnät inom näringslivet, något som jag har stor användning av i mitt arbete. Arbetsgivarvarumärke är en viktig del för att hjälpa mina kunder att positionera sig och bli attraktiv för de man vill rekrytera, också för mina kandidater- och min framgång. Därför kommer jag att alltid att fokusera och ge förslag i syfte att tillsammans hitta utveckling och framgång för alla inblandade.