Kompetens
som gör skillnad

Hem

Rekrytering

Jag hjälper företag att hitta rätt person till rätt position.

Search

Sluta leta efter era kommande medarbetare. Jag vet vart de finns.

Second opinion

En objektiv bedömning nuvarande eller blivande personal.

Vikström Rekrytering

Under mina 10 år som rekryteringskonsult har jag skaffat mig god insikt inom personbedömning och olika organisationer och dess arbetsflöden. Jag har stor erfarenhet i hur organisationer och ledarskap påverkar individer och deras prestationer och det är något jag fokuserar på vid tillsättningar av tjänster.

Jag har uppdrag vid internationella- nationella assessmentcenter på ledarnivå som stärker min kunskap i personbedömning och inte minst, gör att jag blir vass på integrering av personbedömningsdata.