Om mig

Senior rekryteringskonsult

Jag är senior rekryteringskonsult
med flera års erfarenhet av
rekryteringsarbete inom olika
branscher 
och på olika nivåer.
Allt från 
medarbetare,  specialister och chefer

 

Under mina 10 år som rekryteringskonsult har jag skaffat mig god insikt inom personbedömning och olika organisationer och dess arbetsflöden. Jag har stor erfarenhet i hur organisationer och ledarskap påverkar individer och deras prestationer och det är något jag fokuserar på vid tillsättningar av tjänster.

Jag har uppdrag vid internationella- nationella assessmentcenter på ledarnivå som stärker min kunskap i personbedömning och inte minst, gör att jag blir vass på integrering av personbedömningsdata.

Under mina år i branschen har jag hunnit skaffa mig ett brett kontaktnät inom näringslivet, något som jag har stor användning av i mitt arbete. Arbetsgivarvarumärke är en viktig del för att hjälpa mina kunder att positionera sig och bli attraktiv för de man vill rekrytera, också för mina kandidater- och min framgång. Därför kommer jag att alltid att fokusera och ge förslag i syfte att tillsammans hitta utveckling och framgång för alla inblandade.

Kontakta mig på LinkedIn