Second opinion – objektiv personbedömning

Har du genomfört en rekrytering själv och hamnat i ett läge där ni har svårt att fatta beslut om vilken av kandidaterna ni vill gå vidare med? Då kan second opinion vara lösningen.

Jag hjälper er att verifiera prioriterade kompetenser utifrån kravprofilen. Därmed kan vi besluta vilka beteenden som är framgångsfaktorer och vilka beteenden ni inte önskar i er organisation/ roll. En personlighetsanalys genomförs på slutkandidaterna vilken identifierar styrkor, förbättringsområden och eventuella svagheter kopplat mot kravprofilen. Med hjälp av en vetenskapligt förankrad personbedömning får ni en informationsgrund som gör att ni kan känna er tryggare i rekryteringsprocessen.

 

Hur går det till? 

  • Vi identifierar kritiska beteenden för tjänsten
  • Ni skickar mig kontaktuppgifter till kandidaterna och därefter får de genomföra utvalda tester.
  • Kandidaterna får ett individuellt återkopplings- valideringssamtal av mig som konsult där vi går igenom resultatet och identifierar styrkor, utvecklingsområden och motivationsfaktorer.
  • Därefter får Ni endera en skriftlig rapport eller ett muntligt samtal beroende på vad vi kommer överens om, där jag har analyserat hur väl slutkandidaterna/ kandidaten möter upp till er kravprofil.