Rekrytering

 

Jag har arbetat med rekrytering i över 10 år och bygger rekryteringsprocesserna på vetenskapliga metoder och en förutbestämd, transparant arbetssätt. Under mina år som rekryteringskonsult har jag byggt upp ett brett kontaktnät inom en mängd olika branscher, specialister och chefer, något som jag har stor användning av i mitt arbete. Jag är medveten om att inget företag är det andra likt och att förutsättningarna kan variera från fall till fall, därför erbjuder jag även skräddarsydda lösningar. 

 

 

Rekryteringsprocessen

På ett strukturerat och vetenskapligt förankrat sätt ansvarar jag för hela rekryteringsprocessen, från kravprofil, till anställningsavtal och uppföljning.Genom rekryteringsprocessen jobbar jag på ett transparent och tydligt sätt där kandidaten ska känna att den fått en rättvis bedömning. De kandidater som inte går vidare till anställning ska känna att de fått med sig nya insikter om styrkor och utvecklingsområden inför nästa steg i karriären. Med det här arbetssättet stärker ni ert varumärke som arbetsgivare och skapar förtroende.

 

Behovsanalys- kravprofil

Rekryteringen börjar med att vi bokar ett möte för att diskutera era tankar och prioriteringar för rekryteringen.

  • Vilken erfarenhet och kompetens behöver ni?
  • Hur ser er företagskultur ut?
  • Vilka beteendefaktorer önskade för att kunna lyckas i rollen?
  • Vilken lön ska erbjudas?

Det här är några exempel på frågor jag ställer och diskuterar med er. Jag betraktar vårt rekryteringssamarbete som ett partnerskap där jag vill lära känna organisationen. Att förstå företaget är viktigt för att veta vilken typ av person som kan bidra till ert team och till företaget som helhet.

Vi tar beslut om hur vi ska attrahera och nå ut till rätt kandidater. Ska det ske genom annonsering, search eller en kombination. Tidsplanering och hållpunkter bestäms samt var och hur ni som kund är involverad i processen. Samtalen mynnar ut i en kravprofil som ni godkänner vilken sedan blir ett styrdokument genom hela processen.

Attraktion – annonsering, search

Jag utarbetar en annonseringsplan utifrån tjänst som baserar sig på er annonseringsbudget. Det kan innefatta kampanjer på social media, webbannonser men även annonser i tryckta tidningar. Var finns kandidaterna?

  • Hur ser konkurrensen, är det många som söker liknande kompetens
  • Hur stor är målgruppen
  • Vilka kanaler/sidor använder de sig av, vad läser, intresserar de sig av
  • Vad attraherar just denna målgrupp och kan ni möta upp det i er organisation

Det här är några frågeställningar för att kunna nå ut till rätt kandidater. Det blir mer och mer vanligt att man förutom annonsering även aktivt söker upp personer. Ju mer kvalificerad rollen är, desto större chans att kandidaten redan jobbar någonstans. Ofta trivs de dessutom bra där de är och behöver goda skäl för att överväga andra alternativ. Man måste aktivt leta upp och sälja in både jobbet och arbetsgivaren till kandidaten. Oavsett vilken metod man använder är grundarbetet alltid att beskriva kundens arbetsgivarvarumärke, det är centralt i annonsering av en tjänst - Hur uppfattas ni som arbetsgivare jämfört med andra företag och vilka fördelar finns att jobba hos just er?

 

Urval

Urval görs med kravprofil i fokus, för att eliminera magkänslan och skapa hög validitet.  Redan innan kandidaterna kallas på intervju görs tester eftersom det är en avgörande del i bedömningen och för urvalet. Det är inte ovanligt att man testar de två sista kandidaterna. Men vad gör man om profilen inte matchar i slutet av processen, börjar om?

Intervjuerna baseras på en uppsättning förutbestämda kriterier som är kopplade mot kravprofil. I vissa roller träffar jag kandidaterna flera gånger innan arbetsgivaren och kandidaten träffas. Anledningen kan vara att det är många delar som behöver diskuteras vid mer komplexa tjänster innan kandidaten och jag som konsult är redo för träff med rekryterande chef. Befinner sig kandidaten långt bort geografiskt eller av andra skäl inte kan träffas fysiskt erbjuds skypeintervju.

Presentation av kandidater

Innan du träffar kandidaterna går vi igenom kriterierna som låg till grund i rollen samt hur kandidaterna matchade mot dessa kriterier. Det gör att ni känner er trygg med vilka ni träffar och kan därmed använda tiden med kandidaten på ett mer kvalitativt sätt. Jag stöttar i upplägg av möte samt sammankallar. Jag är alltid med vid presentation av kandidater som stöd och håller i agendan för mötet. Det kan ibland krävas ett flertal möten innan man är redo att komma överens. Det är kundens- och kandidatens behov som styr i de fallen. Jag finns med i hela processen fram till att ni har ett påskrivet avtal.